2012. aug 21.

Mi az asszertivitás?, asszertív kommunikáció, asszertív viselkedés

írta: Élet - GyIK
Mi az asszertivitás?, asszertív kommunikáció, asszertív viselkedés

Általános iskola felső tagozatában "Életre nevelés" címen tanítani kellene!!!

   
 • Az asszertivitás magyarul önérvényesítés.
 • Olyan kommunikációs módszer, amely az önérdeket és a mások érdekét harmonikusan kombináló viselkedést, a hosszú távú szociális hatékonyságot segíti, s melynek elsajátítása a nehezen kezelhetõ, konfliktusos helyzetekben mindenki számára biztos megoldást jelent.

Az asszertivitás

 • Az asszertív kommunikációval lehetõség nyílik mások megbántás nélküli meggyõzésére.
 

Mire ügyeljünk az asszertív kommunikációnál?

 • Álláspontunkat hatékonyan, érthetõen kifejtsük
 • Azt mások megértsék és el is fogadják
 • Ismerjük meg alaposan a másik fél álláspontját
 • Ne minõsítsük a kommunikálót

Milyen az asszertív személy?

 • Meggyõzõ
 • jó beszédû
 • céltudatos
 • elszánt
 • határozott
 • következetes
 • tiszteletben a tartja a másik véleményét és annak személyiségét

 • Hatással van más emberekre
 • Úgy elfogadtatja álláspontját, hogy a másik valóban elhiszi, hogy nem neki van igaza

 • Nem vonakodik kényes ügyeket intézni
 • Tud magas pozícióban lévõ emberekkel tárgyalni
 • A célkitûzését nehézségek árán is véghez viszi

Az önbecsülés, a pozitív énkép

 • Az elõbbi ábrán láthatjuk, hogy ha a beállítottságunkon képesek vagyunk változtatni, akkor megsokszorozhat-juk képességeinket. Végül a sikereink nõnek.

 • A beállítottság az elvárásainkból származik.
 • Az elvárásaink hitünkbõl és érzelmeinkbõl erednek.
 • Hit = énkép
 • Azaz az önmagunkban vetett hitünk megfelel az énképünknek.

 • Az énkép az életünkben szerzett összes tapasztalataink eredménye.
 • Az énkép meghatározza hatékonyságunk és teljesítményünk szintjét életünk minden területén.
 • Minden pozitív változás életünkben az énkép változásával kezdõdik.

 • Az emberek nincsenek tisztában képességeikkel, így az önbecsülésük a szükségesnél alacsonyabb, így telje-sítményük is alacsonyabb lesz.

 • Az énkép nem a realitáson alapszik, hanem információkon, amiket igaznak tartottunk.
 • /szülõk, tanárok, rokonok, barátok hatása/
 • Bármit, amit elhiszünk magunkról, az igazzá válik, mert azzal összhangban cselekszünk.
 • Bármit is fogadunk el igaznak, igazzá válik számunkra.

 • Többféle énképpel rendelkezünk: milyen szülõk, milyen vizsgázók, milyen szakemberek, milyen autóvezetõk vagyunk
 • Úgy tudjuk fejleszteni életünk bármely szféráját, ha felemeljük énképünket, vagyis azt gondoljuk, hogy többre vagyok ennél képes, meg tudom csinálni.

Az énképet 3 részre bonthatjuk:

 1. ÉNIDEÁL / mivé akarunk válni /
 2. ÖNMAGUNKRÓL ALKOTOTT REÁLIS KÉPÜNK
 3. ÖNBECSÜLÉS / mennyire szeretjük magunkat, mennyire fogadjuk el magunkat, mint önálló értékes lényt/

Önbecsülésünk növelése

 • Minden dolog, ami önbecsülésünket növeli, növeli teljesítményünket is!
 • Önbecsülésünk szintje meghatározza másokkal való kapcsolatunk minõségét is.
 • Mások felénk irányuló érzéseit is saját önbecsülésünk határozza meg.

Lelki egészségünk alapja...

 • .az egyén önelfogadása, önbizalma
 • szükséges a mások elfogadása is
 • bizalom a többiek iránt

Az asszertív viselkedés

 • Minden helyzetet, amibe belekerülünk külön külön értékelni kell, hogy a meg-felelõ viselkedést kialakíthassuk
 • A helyzet értékelése hat az érzése-inkre, élettani állapotunkra, és ezek tovább hatnak a viselkedésünkre

 • Amennyiben a helyzetet ijesztõnek, veszélyesnek látjuk, vagy úgy érez-zük, hogy kudarcot fogunk vallani, akkor feszültség keletkezik bennünk és reakciónk ennek megfelelõen önvédelem lesz.
 • Ha a helyzetet pozitívnak látjuk, vagyis sikerre számítunk, akkor jól érezzük magunkat, nyitottan reagá-lunk az eseményekre

 • Ha gyakran látjuk negatívan a helyze-tet, akkor viselkedésünkkel legfeljebb önmagunkat védjük, de érdekeinket nem tudjuk érvényesíteni. Ha viszont gyakran észleljük úgy a szituációkat, mint amelyekben kompetensek tudunk lenni, ez lehetõvé teszi, hogy nyugod-tan felmérjük a helyzetet és megta-láljuk a megfelelõ megoldásokat. 

Az "én OK vagyok, te OK vagy " mátrix

A passzív viselkedés ismérvei

 • A másik ember kívánságai, igényei fontosabbak, mint a TE sajátjaid
 • A másiknak vannak jogai, neked nincsenek
 • Te nem, vagy csak kissé tudsz hozzá-járulni a dolgok megoldásához, míg a másik teljesen
 • Cél: a másik kedvében járj, elkerüld a konfliktusokat

 • A passzív viselkedésû ember nem áll ki a jogaiért
 • igényeinek, véleményének, érzéseinek kifejezése bátortalan, bocsánatkérõ.

Az agresszív viselkedés ismérvei

 • Azon a meggyõzõdésen alapul, hogy az ember saját igényei fontosabbak mint másoké
 • Azt gondolja, hogy neki vannak jogai, míg másoknak nincsenek
 • Az ilyen ember célja a mindenáron való gyõzelem, akár mások figyelmen kívül hagyásával is

 • Az agresszív ember kiáll  jogaiért, de ha kell, megsérti mások jogait eközben
 • Figyelmen kívül hagyja mások igényeit, kívánságait, érzéseit, véleményét

 • Az agresszív attitûd az alacsony önértékelés kompenzálásaképpen kialakított látszólagos önbizalmat jelenti.
 • Úgy tesznek, mintha nem lenne másokra szükségük és azt gondolják, hogy nem látszik mennyire nincs önbizalmuk

A manipulatív viselkedés ismérvei

 • Az egyén nem bízik sem önmagában, sem másokban
 • Célját ferde utakon, hátulról, ügyeskedve próbálja meg elérni
 • Nem tudja elképzelni, hogy kiállhat egyenesen érdekeiért, mert nem hisz abban, hogy elfogadják

 • Alacsony az önértékelése, és másokat sem tart sokra.
 • Folyton gyanakszik, hogy mások hasonlóan manipulálják

Az asszertív viselkedés ismérvei

 • Olyan önérvényesítõ magatartás, amelynek során az egyén képes kifejezni érzéseit, gondolatait, érvényesíti jogait és eléri a célját úgy, hogy eközben figyelembe veszi mások érzéseit, gondolatait,érdekeit és jogait.

Miként alakulnak ki a nem asszertív viselkedés minták? 

 • A gyermekkorban történt gyakori elutasítás és negatív ítélet az oka
 • Az egyén énképének formálódása ugyanis nagyban függ a környezet visszajelzéseitõl.
 • Ha sok a negatív visszajelzés, akkor az egyén negatív énképet alakít ki önmagáról.

Milyenek vagyunk?

 • A különbözõ helyzetekben különbözõ módon reagálunk.
 • Általában mind a négy viselkedés mintát használjuk.De az arány egyénenként nagyon eltérõ!!
 • Elõször magunkat kell megfigyelni, hogy mikor vagyunk asszertívek, mikor nem , és ennek alapján tudunk változni.

Ajánlások az asszertív kommunikációhoz

Legyen önbecsülése!

 • Nem elég, ha csak mi vagyunk tudatában a jó képességeinknek.
 • Másoknak is tudnia kell ezekrõl!
 • Bátran vállaljuk fel, és beszéljünk róla, ha szükséges. / pl.: állásinterjú/
 • Pl.: "Gyorsan reagálok, hatékony vagyok a munkámban és vannak ambícióim."

Használjon pozitív nyelvezetet!

 • Kerülje a határozatlanságot tükrözõ szavakat, kifejezéseket / mindegy, talán, nem vagyok biztos benne, de., lehetõleg /
 • Ne bagatellizálja el, amit mondani akar
 • Pl.: "Talán nem is olyan fontos, de."
 • "Csak azt szeretném mondani, hogy."/

Kérdezzen asszertív módon!

 • A kérdések legyenek egyértelmûen és pontosan megfogalmazva
 • Pl.: /P: partner, A: asszertív válasz /

  P:  "Baj van a hozzáállásoddal!"

  A: "Mit értesz pontosan hozzáállás alatt!" 

  P: "Még mindig nem tetszik a dolog állása!"

  A: "Mit javasolsz, hogyan lépjünk tovább?"

 •  

Tárgyalópartnerét értõ figyelemmel hallgassa!

 

"Azt hallunk, amit akarunk"

 • Visszajelzésre azért is van szükség, mert hajlamosak vagyunk azt hallani, amit hallani akarunk
 • "A világ képei szelektíven hatolnak belénk, nem látunk, hanem kutatunk valami után." / Fritz Perls/

Fogadja el más igazát is!

 • Létezik az igazság és a bizonyosság szintje.
 • Az igazság, az tényszerû, de a bizonyosság csak egy vélemény, amely mindenkinél más, tehát ezen a szinten itt mindenkinek igaza van. Ez a meggyõzés szintje.
 • Akkor tudom meggyõzni beszélgetõ-partneremet, ha elfogadom az õ igazát

Használjon "én üzeneteket"!

 • Az én üzenetek használatakor az ember felelõsséget vállal érzéseiért, véleményéért, tetteiért és nem hibáztat senkit.
 • A "te üzenetek" mindig a másikról szólnak, hibáztatnak, minõsítenek és ezáltal megbántanak másokat.
 • Soha ne minõsítsen!
 

Példa az én üzenetekre: 

"Dühít a viselkedésed!"

helyett

"Dühös vagyok!"

"Nincs igazad!"

helyett

"Nem értek egyet!"

 

Önfeltáró én üzenet.

 • Az ember magáról mond valamit, a gondolatait, nézeteit, érzéseit juttatja kifejezésre.
 • Az érzések akár pozitívak, akár negatívak, nyíltan feltárhatók.
 • Érzésekkel szemben nem ugyanis lehet vitába szállni.

Példák az önfeltáró én üzenetre:

"Nagyon szomorú voltam, hogy a múltkor nem tudtunk találkozni."

"Igazán jól esett, hogy a múltkor megdicsérte a felkészültségemet!"

"Nem szeretem, ha megaláznak."

Megelõzõ én üzenet

 • Ezzel azt fejezzük ki, hogy fontos igényünk van, melynek a kielégítéséhez másnak a segítségét kérjük, illetve olyan problémánk van, amelynek a megoldásához másnak a segítsége szükséges.
 • Megelõzõ én üzenetekkel lehet elkerülni a jövõbeni konfliktusokat is.

Példák a megelõzõ én üzenetre

"Szeretnék több információhoz jutni, de ehhez szükségem lesz az ön segítségére."

"Attól félek, hogy nem tudok ma fél hatig várni, kérem adjon egy másik közeli idõpontot, amikor újra felkereshetem."

Konfrontáló én üzenet 

 • Ezzel azt tudjuk kifejezésre juttatni, hogy a másik fél viselkedése számunkra nem elfogadható, a másik fél olyasmit tesz, ami a szükségleteinknek ellentmond.

Példák a konfrontáló én üzenetre

"Igazgató úr, nagyon zavar, ha folyton telefonál. Inkább visszajövök legközelebb, ha lesz ideje."

"Nagyon rosszul esik, ha így beszél velem. Így én most elmegyek.

"Nagyon rosszul esik nekem, ha így beszél velem.Kérem magyarázza meg, hogy miért teszi!"

Elutasító én üzenet

 • Nemet mondunk valakinek, aki számunkra nem elfogadható követelést támaszt velünk szemben.
 • Itt az érzéseinket mondjuk ki arra vonatkozólag, hogy miért elfogadhatatlan és nem teljesíthetõ a számunkra a másik kérése.

Példa az elutasító én üzenetre

"Nem fogok többet önhöz jönni, mert most nagyon megbántott."

"Nem megyek önnel többet csónakázni, mert nem érzem biztonságban magam."

A non verbális üzenetek aktív figyelése

 • Sokszor a kimondott szavakat nem tükrözi az üzenetet küldõ testbeszéde. Ilyenkor mondjuk meg a beszélgetõ partnernek, hogy milyen jelentést vélünk tulajdonítani a non verbális kommunikációjának.Majd kérdezzük meg tõle, hogy helyes-e a következtetésünk.

Példa a nonverbális üzenetek aktív figyelésére: 

"Amikor azt mondtam, hogy 20% kedvezményt tudok adni, akkor összevonta a szemöldökét. Ez azt jelenti, hogy nem tetszik az ajánlatom?"

"Amikor a házasságáról kérdeztem, akkor keresztbe tette a lábát, karba fonta a kezét és hátradõlt. Ez azt jelenti, hogy nem akar errõl beszélni?"

Ne általánosítson! 

 • Mellõzzük a következõ szófordulatokat:
  • "az ember úgy érzi."
  • "mindenki tudja, hogy."
  • "az mindenki számára egyértelmû, hogy."
  • "az emberek azt gondolják, hogy."

Példák: 

"Nehezen lehet ezt eldönteni."

helyett

"Nehezen tudok dönteni." 

"Az mindenki számára egyértelmû, hogy."

helyett

"Én úgy gondolom, hogy."

Legyen egyértelmû! 

 • Fejezze ki magát világosan, lényegre törõen
 • Legyen határozott, de udvarias
 • Ne feltételezze, hogy a másik célzásokból megérti, hogy ön mit akar
 • Ne körülményeskedjen
 • Ne fogalmazzon pontatlanul
 • Ne eressze bõ lére mondanivalóját
 • Kérése ne bátortalan célozgatás legye, hanem konkrétum

Példa: 

"Szeptember 7.-én küldtük el önöknek a számlákat 28 napos fizetési határidõvel. Ez ma lejárt, de a pénz még nem érkezett meg. Kérjük sürgõs intézkedését ez ügyben!"

Ne magyarázkodjon! 

 • Ha már megtörtént valami, vagy olyan gondolat hangzott el, aminek nem kellett volna, akkor utólag már ne magyarázkodjunk!Vállaljuk fel, hogy hibát követtünk el, és ahogy lehet kezdjük elõröl, induljunk tiszta lappal.
 • A kimondott szónak súlya van!
 • Mindig keressük a közös megoldást, hogy minél elõbb kijavíthassuk, amit elhibáztunk.

Ne kérjen "elnézést"! 

 • Helyette mondja azt, hogy "sajnálom" és tényleg tegye azt
 • Az "elnézést" túl általános, nem hangzik õszintének

Ne hagyja, hogy a partner kitérjen a felvetett téma elõl 

 • Ragaszkodjon álláspontjához, amikor
  • valaki kitér a téma elõl, hogy önt visszavonulásra, vagy engedményekre késztesse
  • valaki nyomást gyakorol önre egy feladat elvégzésével kapcsolatban, amelyre ön nem hajlandó

A módszer túlzásba vitt használata visszaüthet, makacs ellenállásként értelmezhetõ!!

Kompromisszumot kell keresni!

Példa 

A: "Azt szeretném, ha összeállítanád nekem a vevõk listáját."

P: "Sajnálom, most elég elfoglalt vagyok."

A: "Megértem, hogy más feladatod is van, de kérlek, tedd félre õket és most kezdj hozzá!"

P: "Nem lehetne jövõ héten?"

A: Tudom, hogy a jövõ hét jobban megfelelne neked, de hétfõn kezdjük tárgyalni a jövõ hónapi kiszállításokat és ahhoz a lista nélkülözhetetlen. Kérlek addig végezz vele!. Köszönöm!

Használja a "negatív rákérdezés" módszerét, ha szükséges? 

 • Ez a kérdésfajta kritikára bátorít, amelybõl megtudhatjuk, valaki miért dühös, elégedetlen valamilyen megnyilvánulásunkkal szemben.
 • A válaszban esetleg negatív dolgokat hallhatunk magunkról, ennek eredményeként alkalmunk nyílhat egy probléma megoldására, viselkedésünk megváltoztatására vagy egy jobb személyes kapcsolat megalapozására

Példa a negatív rákérdezésre 

"Mérgesnek látszol, mi rosszat mondtam?"

"Szeretném tudni, miért nem javasoltak elõléptetésre?"

"Meg szeretném kérdezni, hogy miért nem hívtak be meghallgatásra?"

"Elégedetlennek tûnsz. Dühös vagy rám?"

"Szeretném megtudni, hogy miért nem mentem át a vizsgán?"

Probléma helyett a megoldást keresse! 

 • Az emberek jelentõs része a problémákra fókuszál, míg mások megoldás centrikusak.
 • Soha nem a problémákat keressük, hanem megoldásokat kínáljunk.

Törekedjen megvalósítható kompromisszumra! 

 • Ha nem éri el a kitûzött célt és nem tud megállapodásra jutni valakivel, próbáljon meg megvalósítható kompromisszumot kidolgozni.
 • Ez nem azt jelenti, hogy alárendeli magát a másiknak, hanem azt, hogy ,mindkét fél igényeit figyelembe véve keresi a megoldást

Önérvényesítõ beismerés 

 • E készség segítségével valamilyen negatív tulajdonságáról, tévedésérõl tud információt közölni anélkül, hogy közben szorongana, vagy áldozatnak érezné magát.
 • Ha valaki jogosan bírálja önt, egyetérthet vele és tanul a kritikából, a bíráló személy pedig látja, hogy komolyan megfontolták amit mondott.

Példa az önérvényesítõ beismerésre: 

P: "Azt hiszem, ez a prezentációja jobban is sikerülhetett volna."

A: Szerintem is.A közepén éreztem, hogy nem tudom már lekötni a hallgatóságot. Többet kell gyakorolnom a retorikát.

/ változtatás felajánlása/

P: Mostanában gondok vannak a reggeli pontos beérkezésével.

A: Igen, beismerem, kétszer is elkéstem a héten. Sajnálom és ígérem, hogy ezentúl pontos leszek.

Mutassa ki érzéseit!

 • Mutassa meg, hogy ön is ember, akinek szintén vannak érzelmei.

"Nagyon kellemetlenül érzem magam, hogy szóvá kell tennem, de szeretném ha megadná azt a 20.000Ft-t amit múlt hónapban kölcsönkért."

"Túl nagy teher van rajtam, ha havi 3 értekezleten kell részt vennem. Igazság szerint és heti egyet tartok elfogadhatónak." 

A következõ tulajdonságok jellemzõk az asszertív emberekre:

 • A valóságot gyakorlatiasan érzékelik és jól tûrik a bizonytalanságot
 • Olyannak fogadják el magukat és másokat, amilyenek
 • Spontán módon gondolkodnak és viselkednek
 • Inkább a probléma megoldására, mintsem önmagukra összpontosítanak
 • Jó humorérzékük van
 • Kreatívak
 • Törõdnek az emberiség jólétével
 • Mélyen átélik az élet alapélményeit
 • Erõs kapcsolatokat alakítanak ki inkább kevés, mint sok emberrel
 • Objektív nézõpontból képesek az életre tekinteni

Asszertív jó tanácsok az élethez

 • Úgy éld át az életet, mint a gyerek, teljes elmélyedéssel és összpontosítással
 • Próbálj ki új dolgokat is,mintsem mindig ragaszkodj a biztos módszerekhez
 • Tapasztalataid értékelésében az érzéseidre hallgass, ne pedig a tekintély vagy a többség hangjára
 • Légy õszinte, kerüld a színlelést és a szerepjátszást
 • Készülj fel rá, hogy nem leszel népszerû,ha nézeteid nem egyeznek meg a többségével
 • Vállalj felelõsséget
 • Amit eldöntöttél, hogy megteszel, vidd is véghez.

Szólj hozzá

párkapcsolat szeretetről önismeret konfliktuskezelés gondolatok az életről