2012. jún 25.

Mit mond a Biblia a családon belüli erőszakról?

írta: Élet - GyIK
Mit mond a Biblia a családon belüli erőszakról?

Testi vagy érzelmi bántalmazás ok-e a válásra a Biblia szerint?

 

 

Biblikus-e testi vagy érzelmi bántalmazás miatt elválni?

 

A rövid válasz: igen! De nézzük a részleteket:

 

Kérdés:
A múltban rendszeresen bántottam a feleségemet. Amikor elveszítettem a fejem, csúnyán összeszidtam, néha a kezem is eljárt. Egyszer-kétszer kényszerítettem is, ha nem akart velem szeretkezni. Emiatt már évek óta külön élünk. A feleségem nemrég bejelentette, hogy el is akar válni. Nem volt hajlandó eljárni velem tanácsadásra, és nélkülem se megy el. Én már rettenetesen bánom mindazt, amit tettem, és a sok fájdalmat, amit okoztam neki. Mindketten keresztények vagyunk, és templomban esküdtünk hűséget egymásnak. Én már egy éve tanácsadásra járok. Azt szeretném kérdezni, hogy a testi-lelki bántalmazás ok lehet-e a válásra a Biblia szerint?

 

A Biblia nem mondja meg feketén-fehéren, hogy ok-e a válásra a bántalmazás, de találunk benne erre vonatkozó alapelveket:

 

  1. Isten szándéka, hogy a család mentes legyen mindenfajta erőszaktól és zsarnoki kényszertől (Ézsaiás 54:5-14; Róma 12:8).
  2. Isten tiltja a testi erőszakot is, és a szóbeli bántalmazást is (Zsoltárok 56:5-6; Ézsaiás 58:4-6; Máté 5:22; 1Thesszalonika 4:3-6).
  3. Keresztények bizonyos körülmények között az életüket is kockáztatják az evangéliumért, de nem kell az elkerülhető életveszélyes helyzetekben megmaradniük, vagy oda visszatérniük. (Róma 16:3-4; Máté 4:5-7; ApCsel 9:23-24; 12:17; 14:19-20; 17:6-10 19:29-31: 23:10, 12-24).
  4. A családtagok nyugalma érdekében néha a különköltözés a biztonságos megoldás. (1Mózes (Teremtés) 13:7-11; 14:8-16; 21:9-21; 25:8-9 27:41-45; 32:1-33; 45:4-15; Példabeszédek 24:1-2; ApCsel 16:36-40; Kolossé 4:10; Filemon 24; 1Korinthus 7:5

Hiszem, hogy Isten Lelke egy volt bántalmazót is meg tud változtatni – azt, aki az Ő erejéből él, és napról napra az Ő vezetése alá rendeli magát. Ugyanakkor a házasság bizalomra épülő kapcsolat. A folyamatos testi, vagy érzelmi bántalmazás, a családon belüli erőszak törést okoz a meghitt bizalomban; helyét a félelem váltja fel.

 

Az a vélemény, hogy a bántalmazott keresztény nő soha nem léphet ki a házasságából, alaptalanul adja a lovat a bántalmazásra hajlamos, tekintélyelvű, önkényeskedő “keresztény” férfiak alá, és hamis értékrendjükben erősíti meg őket. Az erőszak, a bántalmazás minden formája ellentétes a jézusi magatartással. A családon belüli erőszak semmilyen formája és mértéke nem igazolható a Bibliával, akár a házastárs, akár a gyerekek, az idős szülők ellen irányul. A Bibliában az uralkodás, a vezető szerep távol áll a zsarnoki önkénytől. Mindig többlet felelősséget: a védelem és a gondos törődés kötelességét jelenti. A bibliai vezető − a család “feje” is − szolgál, nem pedig kényszerít vagy kihasznál. Túl sokszor történik meg, hogy a kapcsolatból kimenekült feleség (néha a gyülekezeti vezetők, lelkigondozók unszolására!!!) visszatér “bűnbánó” férjéhez, és hónapokon belül újrakezdődik a tekintélyuralmi játszma, a bántalmazás, az erőszakoskodás. Ez nemcsak ostobaság, hanem bűnpártolás: nem szabad megengedni!

Isten Lelke valóságosan is ki tudja cserélni egy ember lelkületét. Erre is van számos jó példa. De nincs biztonságban a család a volt bántalmazó mellett, ha jó magaviseletének legfőbb célja, hogy visszaszerezze, amit elvesztett. Ő még mindig a maga hasznát keresi, és bűnbánatának, a bántalmazástól való tartózkodásának az az indítéka, hogy visszakerüljön korábbi “trónjára”.

 

Aki a Szentlélekkel, nem pedig önmagával van tele, az úgy szereti a másikat, hogy az ő jólétére törekszik. Szabadon enged, nem követel.

 

…ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.
- 2Korinthus 3:17

 

A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.
- 1Korinthus 13:4-5

 

Érthető, hogy a felesége még nem tud megbízni Önben. Hadd javasoljam: építse tovább a saját életét Krisztusra alapozva. Ha felesége a későbbiekben úgy dönt, hogy mégegy esélyt ad a kapcsolatnak, ragadja meg ezt az esélyt. De ne próbálja nyomásgyakorlással elérni! A leuraló, hatalomszerző törekvések tovább mérgezik a kapcsolatot.

 

A bántalmazás, a családon belüli erőszak indítéka a hatalomvágy. Arra kell törekednie, hogy a feleségét engedje valóban szabadon dönteni. Ne próbálja meg − ezúttal a Bibliára hivatkozva − kontroll alatt tartani a döntését!

 

Ha a kapcsolat újra elkezdődik, Ön is egészséges alapon akarja kezdeni, ugye? Ha a felesége valaha még képes lesz Önre félelem nélkül tekinteni, ugye Ön is azt akarja, hogy szabadon, kényszer nélkül szeresse Önt? Istent is szabadon, kényszer nélkül szerethetjük, mert Ő előbb szeretett minket:

 

A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.
- 1János 4:18-19

 


 

Szólj hozzá

párkapcsolat önismeret bejegyzések konfliktuskezelés